Journal Sponsorship

Publisher

Nursing Lecturer Association, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences – Malahayati University

Program Studi Ilmu Keperawata Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung